Yritys

Yksikään yritys maailmassa ei menesty ilman myyntiä. Myyntityö on jokaisen yrityksen olemassaolon lähtökohta ja peruste yrityksen kasvattamiselle ja kehittämiselle. Ilman myyntiä ei yrityksellä ole asiakkaita ja ilman asiakkaita ei ole yritystä.

MIKÄ AKTIVE ON?
Aktive International tarjoaa yrityksille ulkoistettuna palveluna apua uusasiakashankintaan ja nykyisten asiakkuuksien kasvattamiseen. Olemme erikoistuneet pitkiin ja monivaiheisiin B2B myynnin prosesseihin, asiakkaamme ovat lähinnä keskisuuria tai suuria yrityksiä eri toimialoilta.

AKTIVEN PALVELUT YRITYKSILLE
– Avainasiakasmyynnin tuki
– Suurten ja keskisuurten asiakkuuksien avaamisen tuki
– Jakelukanavien avaamisen tuki
– Päämies-alihankkija -yhteistyön avaamisen tuki

Lisäksi autamme kasvustrategiatyössä tekemällä markkina- ja toimiala-analyysejä sekä yrityskohtaisia selvityksiä ostopotentiaalista.

MISSIO
Aktiven missio on auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään kannattavasti ja kannustavasti.

VISIO
Visiomme on olla tilanteessa, jossa suomalaisten yritysten vienti erityisesti keskisuurissa yrityksissä kasvaa tasaisesti ja tämän rohkaisemana myös mikro- ja pienyrityksistä nykyistä merkittävästi suurempi osa kasvaa viennin kautta.

Seuraa meitä: facebook youtube linkedin