F2F tapaamiset

Face-to-Face (F2F) tapaamisten sopiminen palveluna

F2F tapaaminen tarkoittaa kasvotusten käytävän tapaamisen sopimista asiakasyrityksemme myyjille ulkoistettuna palveluntarjoajana. Tavoitteena on saada asiakkaan myyjille haluttu määrä tapaamisia, jotka täyttävät yhdessä sovitut laatukriteerit.

Milloin tapaamisten sopiminen kannattaa ulkoistaa?

Tapaamisten sopiminen kannattaa ulkoistaa tilanteissa, joissa suora tapaaminen korreloi parhaiten uusien asiakkaiden saamiseen ja kun myyjien kauppojen closing% on riittävän korkea. Tämä on olennaista, koska tällöin voidaan laskea auki ulkoistettuun palveluntarjoajaan käytetyn investoinnin tuotto eli ROI-luku (return on investment) ja varmistaa investoinnn olevan yritykselle kannattava.

Ennen ulkoistamispäätöstä myyntijohdon on hyvä laskea, paljonko myyjiltä menee tällä hetkellä aikaa mahdollisesti ulkoistettaviin myyntiprosessin osa-alueisiin. Käytetyn ajan ollessa tiedossa voidaan laskea käytetyn ajan nykyinen kustannus ja verrata sitä potentiaaliseen tuottoon, jos tuottamaton aika saadaan käytettyä tehokkaammin asiakaskohtaamisiin. Potentiaalinen tuotto on mahdollista laskea, kun tiedetään montako asiakaskohtaamista myyjät keskimäärin tarvitsevat yhtä uutta hankittua asiakasta kohti.

Mitä hyötyä on ulkoistaa tapaamisten sopiminen?

Palveluntarjoajan ottaessa vastuun tapaamisten sopimisesta, myyjiltä vapautuu aikaa myyntiprosessin alkupäästä ja he voivat keskittyä potentiaalisten asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Tämä tehostaa myyjien ajankäyttöä ja kasvattaa myyjien tuomaa tuloa yritykselle. Ulkoistettua buukkauspalvelua käyttävät myyjät pystyvät tapaamaan keskimäärin 50% enemmän potentiaalisia asiakkaita, kuin myyjät, jotka sopivat itse omat tapaamisensa.

Miksi hankkia face-to-face tapaamiset Aktivelta?

Aktive on tehostanut myyntiyksikköjen toimintaa vuodesta 2010 alkaen. Teemme jatkuvasti töitä vaativaa ratkaisumyyntiä tekevien myyntiyksiköiden kanssa ja tunnemme myyjien ja ostajien arjen haasteet. Aktiven vahvuus on erityisesti ylimpien päättäjien kanssa käytävissä keskusteluissa, koska aktivelaiset omaavat keskimäärin seitsemän vuotta myyntikokemusta ratkaisumyynnistä. Osaamme keinot, joilla kiireisinkin yrityspäättäjä saadaan kiinnostumaan keskustelemaan kanssamme.

Aktiven ollessa yhteistyökumppanina myyntijohto voi luottaa siihen, että toimintamme on ammattimaista ja laadukasta. Aktive keskittyy kaikessa toiminnassaan mahdollisimman korkean laadun tuottamiseen, tämän avulla varmistamme yhteistyön olevan kannattavaa asiakkaallemme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Samu Tolvanen
+358 45 111 8242
samu.tolvanen(a)aktive.fi

Seuraa meitä: facebook youtube linkedin