Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakastyytyväisyyskyselyt – mitä ne sisältävät?

Asiakastyytyväisyyskyselyillä mitataan nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluntarjoajaan. Kysely voidaan tehdä sähköisesti tai puhelinhaastatteluina. Laadukkaasti tehty tutkimus sisältää kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa. Kvantitatiivisia eli määrällistä tietoa ovat esim. asiakkaan antamat numeeriset arviot asiakastyytyväisyyskyselyllä mitattavilla osa-alueilla. Kvalititatiivista tietoa on asiakkaan antamat vapaamuotoiset kommentit, joista kyselyn toteuttaja koostaa yhteenvedon. Saaduista tiedoista koostetaan raportti, josta asiakas näkee helposti kyselyn tulokset. Lopputuloksena asiakas saa raportin sekä kerätyn kyselydatan, jota asiakas voi analysoida myös itse.

Mitä hyötyä on asiakastyytyväisyyskyselystä?

Oikein ajoitettu ja taitava asiakaspalautteen kerääminen tuottaa totuudenmukaisen kuvan siitä, ostavatko asiakkaasi siksi, miksi luulet heidän ostavan? Toisaalta se auttaa myös tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollisia lisäoston esteitä sekä tuottaa arvokasta benchmark-tietoa siitä, mihin tuote tai palvelu sijoittuu kilpailijoihinsa nähden.

Ammattitaitoisen kyselyn avulla varmistetaan asiakkaiden tyytyväisyys ja tunnistetaan yritykset, jotka saattavat harkita asiakassuhteen lopettamista sekä syyt harkitsemisen takana.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen antaa myös arvokkaan viestin asiakkaillesi; yrityksesi on aidosti kiinnostunut asiakkaistaan. Laadukkaasti tehty asiakaskysely jättää positiivisen mielikuvan ja parantaa asiakaskokemusta.

Asiakastyytyväisyyskyselyt Aktiven avulla?

Mitä jos asiakaspalautteesi keräisi tutkimusammattilaisen sijasta ammattimyyjä? Aktiven asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään samalla ammattitaidolla ja korkeilla laatuvaatimuksilla kuin muutkin palvelumme. Asiakkaamme saa tarvitsemansa tiedon helposti tulkittavasta raportista ja kaiken kyselyssä kerätyn datan jatkoanalysointia varten. Ennen kaikkea Aktivella asiakaskyselyt tehdään myynnillisestä näkökulmasta. Selvitämme mitattavien asioiden lisäksi asiakkaan mahdolliset nykyiset ja tulevat haasteet, joiden ratkaisemisessa asiakkaamme voi olla apuna.

Asiakastyytyväisyyskyselyllä voidaan hankkia myös uusasiakashankinnan kannalta arvokasta tietoa. Asiakkailta voidaan kysyä suositteluastetta (Net promoter score) ja hankkia samalla myyntiliidejä yrityksiin tai päättäjiin, jotka voivat hyötyä asiakkaamme ratkaisuista.

Aktiven kanssa asiakastyytyväisyyskyselytkin ovat tuottava investointi pelkän kulun sijasta.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Samu Tolvanen
+358 45 111 8242
samu.tolvanen(a)aktive.fi

Seuraa meitä: facebook youtube linkedin